شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سلام... :-؟ اهالي عضو اتاق، پيامهاي اين اتاق براي من غير قابل رويته!! واسه شما چي؟؟
تسبیح دیجیتال
گروه رباتيک
از ساعت 0 تا 23
vertical_align_top